December 14, 2004

(2) تروریسم فرهنگی

تازه ترین اقدام این کمیته ی ترور ساخت موشک قاره پیمایی به نام " سیزیف در قلمرو ترجمه فارسی"، محصول مشترک مراد فرهادپور و امید مهرگان، است که از پایگاه موشکی حامد یوسفی پرتاب شد ( روزنامه ی شرق، صفحه ی " کتاب"، سه شنبه 17 آذر). این موشک چندمنظوره، تحت عنوان " نقدی بر ترجمه فنومنولوژی روح هگل"، با هدف اصلی محقق و مترجمی به نام زیبا جبلی، به مقصد آلمان پرتاب شد، و در عین حال اهداف از پیش تعیین شده یی در داخل ایران را نیز مورد اصابت قرار داد
سازندگان موشک مذکور این بار واقعا" غوغا کرده اند: معلوم است که برای طراحی این اسلحه جهت ترور خانم دکتر جبلی زحمت زیادی کشیده شده – فقط حیف که سازندگان فراموش کرده اند اصل متن آلمانی و ترجمه ی انگلیسی آن را هم ضمیمه کنند، تا آدم بدبینی مثل من هم " با مقایسه ترجمه های فوق" " از هرگونه نقدی بی نیاز" شود! چون من با این که " خواننده تازه کار" ی نیستم، و البته " فرهیخته" هم نبوده و نیستم، نفهمیدم با استناد به کدام متن باید ترجمه ی قبلی را مردود و ترجمه ی جدید را مقبول بشمارم -- نکند با استناد به ترجمه ی نقل قول هایی که از یکی از انبوه مفسران هگل آورده اند؟
البته سازندگان موشک مذکور می گویند که در این ترجمه بخش های " متوسط یا حتی خوب" هم یافت می شود، اما از آن جا که صفحات اول کتاب اشکال دارد، به هیچ دردی نمی خورد و هر خواننده یی را " نه فقط از هگل بلکه از فلسفه و تفکر و حتی کتاب خواندن" بیزار می کند. این گفته دو نکته برای من در بر دارد. اول این که من اصلا" خواننده نیستم، چون نه تنها بیزار نشدم بل که مشتاق هم شدم. دوم این که باید برای خودم متاسف باشم که ترجمه ی مهرگان از کار فروید، ناخوشایندی های فرهنگ ( به ترجمه ی او) یا همان تمدن و ناخشنودی ها از آن ( به ترجمه ی خودم)، را خواندم، چون با خواندن ده پانزده صفحه ی اول کتاب یقین پیدا کردم که ترجمه ی عنوان کتاب غلط است. یادداشت مترجم اتفاقا" این را نشان می داد که " کولتور" را باید " تمدن" ترجمه کرد نه " فرهنگ"؛ و بدبختانه مترجم جوان ایرانی آلمانی- آموخته نتوانسته بود این همه فرویدشناس و مترجم انگلیسی و فرانسوی آلمانی- نخوانده ی کم سواد را متوجه این نکته ی پیش پاافتاده کند که " کولتور" آلمانی همان " کالچر" انگلیسی و" کولتور" فرانسوی است
اما ماموریت این موشک به همین جا ختم نمی شود. سازندگان موشک مذکور در ادامه آورده اند که ترجمه ی چنین کتابی مستلزم " کار پیگیر و دقیق یک گروه دو یا چندنفره از متخصصان آشنا با فلسفه و چندین زبان اروپایی است، و هر روش دیگری را جز این باید از قبل مشکوک تلقی کرد"! این گفته هم برای من دو نکته در بر دارد. اول این که پیشاپیش خودم را برای استقبال از ترجمه های گروه دونفره فرهادپور- مهرگان، که چون دونفره است باید از قبل آن را مقبول تلقی کرد، آماده کنم. و دوم این که، باز هم، باید برای خودم متاسف باشم که ترجمه فرهادپور از متون نیچه را خواندم، چون اولا" یک نفره بوده، و ثانیا" مترجم آن چندین زبان اروپایی، از جمله آلمانی، نمی داند

Labels:

1 نظر:

Anonymous Anonymous مي نويسد:

چه خوب كه اين وبلاگ را به فارسي مي خوانيم! تبادل لينك چطور است؟ فرهاد

3:25 AM  

Post a Comment

<<< صفحه ی اصلی

:: نقل نوشته ها مجاز و انتشار آن ها منوط به اجازه ی نويسنده است ::