December 15, 2004

توضیحی درباره ی تروریسم فرهنگی

برخی از دوستان از مقاله ی تروریسم فرهنگی این برداشت را کرده اند که می خواهم کلیت کار روزنامه ی شرق و نویسندگان آن را زیر سوال ببرم، حال آن که هدف ام این نبوده و نیست. بهانه ی من برای نوشتن این مقاله در وهله ی نخست پاسخ دادن به مقاله ی مشترک فرهادپور و مهرگان بود، و در وهله ی دوم انتقاد از نوعی تفکر تخریبی که نمود آن را در برخی از نوشته ها و جهت گیری های برخی از نویسندگان صفحات " کتاب" و" اندیشه" یافته ام. در همان آغاز تاکید کرده ام که روزنامه ی شرق را دوست دارم و با برخی از نویسندگان گروه ادب و هنر هم دوستی دارم، پس طبعا" از خوانندگان پیگیر اکثر نوشته های شرق بوده، هستم، و خواهم بود؛ گو این که تنها اشاراتی که در کل مقاله به نوشته های شرق داشته ام، و صلاحیت و مناسبت نقد آن ها را در خود یافته ام، باز هم، به برخی از نوشته ها و جهت گیری های برخی از نویسندگان صفحات " کتاب" و" اندیشه" منحصر می شود. به آن دسته از خوانندگانی که از نوشته ی من این برداشت را نکرده اند توصیه می کنم بار دیگر بخوانند

Labels:

6 نظر:

Anonymous Anonymous مي نويسد:

از توضیحتان ممنون، البته فکر می کنم توضیح هم نمی دادید معلوم بود، با این حال این که می گویید صلاحیت و مناسبت نقد آن را در خودتان یافته اید کمی گنگ است، ممکن است بفرمایید منظورتان دقیقا" چیست؟

8:38 PM  
Anonymous Anonymous مي نويسد:

بخشي از لطف نوشته ي شما در اين است كه به رغم انتقادي و گاهي حتي تند بودن، به زيبايي و استادي ، به لطف و مدارا آميخته شده است، كه اين هم خود منش بزرگوارانه_و نه مسامحه آميز_ شما را مي رساند. بسيارند كساني كه آرزو مي كنم كاش اين منش را از شما بياموزند.
پاينده باشيد و پويا چون هميشه

10:53 PM  
Anonymous Anonymous مي نويسد:

سلام
مطلب دامون اينجاست:
http://weblog.macsudi.com/?id=1103045113
قربان شما
پرستو

12:46 AM  
Anonymous Anonymous مي نويسد:

اختیار دارید استاد! توضیح واضحات می فرماییدها! حرف ما این نبود که حرف شما این بود، با این حال این توی کت ما نمی رود، ما با کلیت این مجموعه مشکل داریم، البته شما جدی نگیرید. هیچی. بیخوابی زده بود به سرمان، گفتیم بیاییم سلامی عرض کنیم و ببینیم دنیای دست کیست؟
اردتمند شما آرش

4:41 AM  
Anonymous Anonymous مي نويسد:

با درود استاد عزیزم/ دیشب این ج پیام گذاشته بودم که حالا می بینم نیست!! ممنونم از توجه و احساس مسئولیتتان در مقابل نوشته هایتان. مطمئن باشید این سو تفاهم برای من یکی پیش نیامده است. و همین طور کسانی که با آثار ارزنده و کارهای شما آشنا هستند.

خالد رسول پور

6:50 AM  
Blogger پيام يزدانجو مي نويسد:

دوست عزیز، ممنون. پیغام شما هست! اشتباها" در مطلب مربوط به نظرگذاری نوشته اید! باز هم ممنون.

12:56 PM  

Post a Comment

<<< صفحه ی اصلی

:: نقل نوشته ها مجاز و انتشار آن ها منوط به اجازه ی نويسنده است ::