June 14, 2005

اخلاق انتخابات

برخلاف تصور، من هم شاید بیش از حد، اسیر التهاب انتخاباتی شده­ام. توضیح دلایل موافقت یا مخالفت با شرکت در انتخابات، نقد اصلاح­طلبان و نفی محافطه­کاران، باشد برای بعد. فقط این را می­گویم که: مشارکت منفی هم یک سازوکار دموکراتیک است: کسی که در انتخابات شرکت نمی­کند هم از حق دموکراتیک خود استفاده می­کند: او شرکت نکردن در انتخابات را "انتخاب" می­کند.
برای من اما مسئله بیش از آن که سیاسی و اجتماعی باشد اخلاقی و شخصی است، مسئله یی مبتنی بر این گزاره­ی (غیر) منطقی که: هر انتخابی یک امر اخلاقی است. پس،این که هیچ بدیلی، هیچ گزینه­ی دیگری، وجود ندارد انگیزه­ یی اخلاقی برای توجیه وضع موجود نیست – گو این که این فقدان اصلن واقعیت ندارد، فقط توهم تمامت­طلبانی است که برای دیگران مشروعیتی قائل نیستند، راهی برای پرداخت کمترین هزینه­ی معنوی و بردن بیشترین بهره­ی مادی، استمرار وضعیت اضطراری، بهانه یی برای دموکراسی­گریزی کنونی و البته آتی.
از میان مقالات و مصاحبه­های انتخاباتی این­ها را بیش از همه قابل­تامل یافته­ام:
مصاحبه­ی
کدیور در باب تفاوت رئیس جمهور با رئیس قوه­ی مجریه
مقالات
زیدآبادی درباره­ی دموکراسی انتخابات­محور ما
سرمقاله­ی مردیها در شرق امروز
مصاحبه­ی سروش در نقد خاتمی و اصلاح­ طلبان حکومتی

Labels:

1 نظر:

Anonymous Anonymous مي نويسد:

منتظر ننشینیم كه سرور آزادي بخشمان بيايد و تكه استخوانهايمان را به سرمان بكوبد و بگذارد ته مانده هاي آزادي اعطاييش را بليسيم...آزادي چيزي نيست كه از بيرون به تو هديه كنند...بايد به دستش آورد...و براي آن بايد هزينه كرد.حتي اگر از امروزت...و هنوز ات باشد...بعضي وقتها در برج عاج نشستن و تحقير كردن زنده ها راحت ترين و البته كم خطر ترين... شكل موجود است...راهی که نه تنها از تفکر برای انتخاب هزینه نمی دهد ، بلکه هیچ بار مسوولیتی هم از زندگی اجتماعی اش بر دوش نمی کشد...
یادمان نرود که فقط به حرفهای امروز نگاه نکنیم...
انتخاب کنیم...و منصف باشیم! ۸سال پیش را به یاد بیاوریم و برای ادامه ی اصلاحات به معین رای بدهیم...ما حافظه ی تاریخی داریم...!

10:27 PM  

Post a Comment

<<< صفحه ی اصلی

:: نقل نوشته ها مجاز و انتشار آن ها منوط به اجازه ی نويسنده است ::