April 29, 2005

خودشیفتگی

" من این همه را چنان بی­بهانه را تاب آوردم، که اکنون خود را از برای آن دوست می­دارم." – ماکیاوللی پس از کشیدن زجری کشنده در زندان.
(چرا؟ " زیرا که انسانی بزرگ بود، زیرا که شوربخت بود.")

3 نظر:

Anonymous مينا كشاورز مي نويسد:

چقدر خوب است كه هميشه هر زجري را تحمل كرد و بعد حس كني كه چقدر خوب بود و من چقدر راضيم از خود و چقدر دوست دارم خويشتنم را...

11:48 PM  
Anonymous Anonymous مي نويسد:

This comment has been removed by a blog administrator.

10:26 AM  
Blogger پيام يزدانجو مي نويسد:

کامنت قبلی به دلیل توهین به شخصی سوای من پاک شد. اولین کامنتی است که در طول وبلاگ نویسی ام پاک می کنم، امیدوار ام آخرین اش باشد

7:00 PM  

Post a Comment

<<< صفحه ی اصلی

:: نقل نوشته ها مجاز و انتشار آن ها منوط به اجازه ی نويسنده است ::