August 05, 2005

آینه­گردان

اتهامات تکراری چپ­های قدیمی به اکبر گنجی، انتقادات عجولانه­ی چپ­های جدید از لیبرالیسم ذاتی آثار او و فاصله­ی تقلیل­ناپذیر آن­ها با نگرش­های چپ، حمایت بخش­هایی از اپوزیسیون داخل و خارج از کشور، بیانیه­های روشنفکران غربی در کنار اعتراض اروپا و آمریکا، سکوت روسیه و چین و شرقی­ها در کنار خاموشی روشنفکران عرب، موضع گیری نهایی خاتمی، ناحشنودی مضاعف مشارکتی­ها از گنجی (هم از بابت مخالفت او با کاندیداتوری آن­ها در انتخابات ریاست جمهوری و هم از بابت منحرف کردن توجهات نهادهای سیاسی دنیا از اعتراض به نحوه­ی برگزاری انتخابات)، مواضع محتاطانه­ی منتقدان مستقل، همراهی برخی از روشنفکران و ناهمراهی بسیاری از هنرمندان و نویسندگان، رفتار متفاوت رسانه­های داخلی و خارجی (از وبلاگ و سایت و روزنامه تا رادیو و تلویزیون) ... و البته انبوه طفره ­روی­ها از موضع گیری درباره­ی گنجی و موج مسلط مشغولیت به مباحث معمول: گنجی اگر هدف­اش دگرگون­سازی روحیه­ی روشنفکران ایرانی در کوتاه ­مدت یا ایجاد چرخش گفتمان همگانی در درازمدت بوده از همین حالا شکست­ خورده است، اما اگر هدف­اش قرار دادن ما در موضع قضاوتی فکری - فرهنگی در قبال وضعیت خود، یعنی وا داشتن تا - حد - امکان - ما به اندیشه کردن در اندیشه­یی دیگرگونه باشد هم­اینک به آن دست یافته. از این مهم­تر: بزنگاه گنجی مشخص­کننده­ی آرمان­ها، التزامات، و در نهایت انتخاب اخلاقی ما است: بلاگردان ما آینه­گردان ما هم هست.

3 نظر:

Anonymous Anonymous مي نويسد:

what is he looking for?We all lost the way !

11:51 PM  
Blogger Ø§ ـ پوریا مي نويسد:

ما به واسطه عمل گنجی داشته ای قدیمی را باز یافتیم. ما دوباره در مقابل تصویر انفعال خود قرار گرفتیم. نه به این دلیل که در قبال مساله گنجی به مواضعی خاموش بسنده کردیم. "گنجی" بازتابی است از پذیرش ها، سازش ها و واپس نشینی های پیوسته ما در سال های اخیر که در تورمی رسانه ای ناگهان بر ما آشکار شده. ما به وضعیت خود می اندیشیم، برای گنجی شمع روشن می کنیم و انتظار می کشیم...!

1:45 AM  
Blogger Ø§ ـ پوریا مي نويسد:

به بهانه پست قبلی ات در مورد خودکشی... http://phalloral.blogspot.com

2:16 AM  

Post a Comment

<<< صفحه ی اصلی

:: نقل نوشته ها مجاز و انتشار آن ها منوط به اجازه ی نويسنده است ::